LINDHOLMEN
 KVIBERG"Centrina är en friskola vars mål är att ge en god utbildning i en lugn och stimulerande studiemiljö. En mindre skola i trivsamma lokaler med kunnig och engagerad personal är viktiga delar i framgången."


Centrina byter namn till Noblaskolan

Inför nästa läsår byter Centrinas skolor namn till Noblaskolan Kviberg respektive Noblaskolan Lindholmen. Namnbytet sker från och med höstterminen 2024. Det innebär att Centrinas skolor blir en del av de 14 Noblaskolor som finns från Boden i norr till Löddeköpinge i söder.

Noblaskolans vision, profil och syn på utbildning stämmer väl överens med Centrinas skolor. Ambitionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever genom hög kvalitet och struktur i utbildningen kommer fortsatt stå i fokus. Skolornas gemensamma mål är att ställa krav, stötta och utmana varje elev utifrån sina individuella förutsättningar.


Skolmjölksstöd från EU
Våra skolor deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölk.
Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor, från förskola till gymnasium.
Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Läs mer om skolmjölksstöd på jordbruksverket.se