Öppet hus och intagning Centrina Kviberg inför 2022


Vi planerar att ha Öppet hus söndag 24 oktober kl 12-15 för de som står i kö för åk 6 med start augusti 2022. (Det finns dock en viss osäkerhet hur detta kommer se ut pga pandemin men återkommer med mer information i början av oktober.) Under Öppet hus får man möjlighet att träffa lärare och elever, se lokalerna samt få allmän information om skolans verksamhet. Därefter kommer vi sammanställa elevkön, sortera vilka som är syskon osv. Vi räknar med att vara klara med detta i slutet av november då vi bjuder in de 78 som står först i kön till ett inskrivningssamtal. Vi kommer inte kunna ge löpande information om köplatser. 

Varmt välkomna till Centrina Kviberg!