Skolledning/elevhälsa


Skolan har ett elevvårdsteam med skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog och stödlärare samt studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. Till varje arbetslag hör en grupp pedagoger som har ansvar för elevernas studier och trivsel.

Maria Henkelman, rektor 
  Maria är legitimerad lärare i musik och religion och har erfarenhet av att undervisa i både kommunal och fristående skola. Hon har även tidigare arbetat som skolledare i fristående verksamhet. Maria har genomgått Rektorsprogrammet.

Åsa Mellby, biträdande rektor 
  Åsa är legitimerad lärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i dessa ämnen, från både kommunal och fristående verksamhet. Åsa har påbörjat studier på Rektorsprogrammet.

Christina Ottosson, skolsköterska
Christina är vår skolsköterska med specialissjuksköterskeexamen.


Elli Jobring, kurator
Elli är skolans kurator och har en socionomexamen samt erfarenhet av att arbeta med ungdomar.


Hanna Engqvist Pettersson, speciallärare
Hanna är legitimerad lärare med speciallärarexamen.


Kerstin Nordenskjöld, skolläkare
Kerstin är barnläkare med lång erfarenhet, bl a som skolläkare.


Lars Nyström, studie- och yrkesvägledare
Lars har studie- och yrkesvägledarexamen och har stor kunskap om gymnasieskolor.


Tina Sjögren, skolpsykolog
Tina har psykologexamen och har lång erfarenhet som skolpsykolog.