Fakta om skolan


Elevantal
Läsåret 2014/2015 har Centrina Kviberg 244 elever, men fullt utbyggd kommer 312 elever gå här. Skolan tar in sina elever i år 6 då 78 elever börjar, därefter fyller vi bara på om någon slutar.

Organisation
Skolan har i dagsläget 10 klasser uppdelade i fyra arbetslag. Varje arbetslag består av en årskurs, d v s arbetslag år 6, år 7, år 8 och år 9. I varje klass går 26 elever

Lokaler
Alla årskurser har sina egna lokaler för den teoretiska undervisningen där man även har tillgång till mindre grupprum. Årskursen har ett eget våningsplan med fyra klassrum, där en av salarna är anpassad för NO-undervisning. Utöver detta finns ändamålsenliga specialsalar för bild, musik, slöjd och hemkunskap samt en matsal. Idrotten har vi i Pjäshallen, ca 50 meter från skolan.

Apertura de cuenta bet365.es