LINDHOLMEN                
KVIBERG                   
BRÄCKE                   
Planerad skolstart ht 2024              "Centrina är en friskola vars mål är att ge en god utbildning i en lugn och stimulerande studiemiljö. En mindre skola i trivsamma lokaler med kunnig och engagerad personal är viktiga delar i framgången."