Skolledning/elevhälsa


Skolan har ett elevvårdsteam med skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog och stödlärare samt studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. Till varje arbetslag hör en grupp pedagoger som har ansvar för elevernas studier och trivsel.

Maria Henkelman, rektor 
  Maria är legitimerad lärare i musik och religion och har erfarenhet av att undervisa i både kommunal och fristående skola. Hon har även tidigare arbetat som skolledare i fristående verksamhet. Maria har genomgått Rektorsprogrammet.

Åsa Mellby, biträdande rektor 
  Åsa är legitimerad lärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Hon har lång erfarenhet av att undervisa i dessa ämnen, från både kommunal och fristående verksamhet. Åsa har genomgått Rektorsprogrammet.

Veronica Grynge, skolsköterska
Veronica är vår skolsköterska med specialistsjuksköterskeutbildning.


Ahmed Ali, kurator
Ahmed är skolans kurator och har en socionomexamen.


Andrea Strömberg, specialpedagog
Andrea är lärare i matematik, teknik och fysik. Därutöver har hon utbildat sig till specialpedagog.


Hanna Engqvist Pettersson, speciallärare
Hanna är legitimerad lärare och speciallärare med en magisterexamen i specialpedagogik.


Mariann Grufman, skolläkare
Mariann är vår skolläkare med lång erfarenhet av barn och unga.


Lars Nyström, studie- och yrkesvägledare
Lars har studie- och yrkesvägledarexamen och har stor kunskap om gymnasieskolor.


Tina Sjögren, skolpsykolog
Tina har psykologexamen och har lång erfarenhet som skolpsykolog.