God studiemiljö


För att skapa en god studiemiljö krävs att alla har gemensamma mål och för att nå detta måste elever, skola och föräldrar arbeta tillsammans. Detta är en skola där en god stämning, trivsam studiemiljö och arbetsro är självklart för dem som gjort detta aktiva val. 

Skolan har tydliga regler som det är viktigt att alla som väljer skolan följer. Alla som arbetar på skolan har till uppgift att vara tydliga vuxna och skapa en god atmosfär så att den önskade arbetsmiljön kan skapas. 

Vi tror att en liten skola har stora fördelar. Varje elev får större möjlighet att bli sedd och mötet mellan vuxna och ungdomar blir mer naturligt. Det finns också bättre förutsättningar att skapa en lugnare studiemiljö när skolan är mindre. Genom att varje årskurs har ett eget våningsplan delas skolan dessutom upp i mindre enheter på ett naturligt sätt.