Historik


Centrina startades i augusti 2008 av Petra Ahlebrand och Johan Fredriksson då Centrina Lindholmen påbörjade sin verksamhet. I augusti 2012 slogs portarna upp på Centrina Kviberg. Lokalerna var till stor del redan anpassade för skolverksamhet då Tillskärarakademin var den tidigare hyresgästen.

Första två åren var skolan tvåparallellig, med sex klasser i årskurserna 6-8. Året efter med åtta klasser, nu årskurs 6-9. 2014 invigdes även det intilliggande huset där en helrenovering gjorts och lokalytan alltså dubblats. Samtidigt utökades antalet elever och skolan blev nu bli treparallellig då tre klasser fortsättningsvis började tas in. Läsåret 2016/2017 är Centrina Kviberg fullt utbyggd med 12 klasser.

Kvibergsområdet är mest känt för sina regementen. På 1890-talet flyttade Göta Artilleriregemente, senare Lv6, in på ägorna. Militärverksamheten pågick fram till 1994 då den flyttades från Göteborg till Halmstad. På senare år har hela Kviberg förvandlats till ett område med fokus på idrott och utbildning. Runt Kviberg har många nya bostäder och en imponerande multisportarena byggts.