Information och IT


En del i begreppet god utbildning är att kunna använda datorn som ett naturligt arbetsredskap och skolan har därför god tillgång på datorer. Skolan jobbar i Google Workspace for Education och använder sig framför allt av Chromebooks. Vi använder dock inte mobiltelefonerna inne i skolbyggnaden, dessa förvarar vi i elevskåpen under skoldagen.  

Skolan har ett intranät som är åtkomligt i skolan och hemifrån så att även föräldrarna kan få information och insyn i sitt barns skolgång. Läxor och ämnesplaneringar är tillgängliga på detta sätt för att underlätta samarbetet mellan skola och hem. Även det egna barnets frånvaro är möjlig att följa.