Intagningsrutiner


Öppet hus

Vi bjuder in de elever som står i kö för att börja årskurs 6 till ett Öppet hus i oktober året innan. Då har man möjlighet att träffa elever och personal, se lokaler samt få information om skolans idé och verksamhet. Både föräldrar och barn är naturligtvis välkomna. 

Intagningsprocedur

Efter Öppet hus i nov/dec mailar vi ut erbjudande om plats till de 78 barn som står först i kön. De som får en plats och tackar ja bjuder vi in till en informationskväll i januari.

Det stora flertalet brukar tacka ja till sina platser, men i de fall någon tackar nej erbjuds platsen till nästa i kön. Detta gör att intagningsprocessen tar ett tag och vi brukar vara klara i februari/mars.

När intagningarna är klara

Efter att vi fyllt alla platser skickar vi ut ett mail där vi informerar om att vi är klara med intagningarna, detta brukar vanligtvis ske i början av april. Det händer trots detta att elever i ett senare skede ändrar sig och tackar nej till sin plats. Vi går då i köordning till nästa i kön. 

Vad händer om anmälan är gjord efter intaget till årskurs 6?

Då vi fyller våra klasser i årskurs 6 så tar vi bara in elever i senare årskurser ifall någon slutar. Kön är vanligtvis rätt lång vilket gör att det inte finns lediga platser för omedelbar skolstart. Vi går i köordning med undantag för syskonförtur. 

För att kön ska vara aktuell skickar vi efter årskurs 6 då och då ut förfrågningar via mail ifall man vill stå kvar i kön. Det är viktigt att man besvarar dessa då vi fortsättningsvis i första hand erbjuder vakanta platser till dem som aktivt sagt att man vill stå kvar i kön.  

Om man anmält sig till kön efter start i årskurs 6 så skickas ingen löpande information ut angående antagningsrutinerna mm. Ifall man står i tur att erbjudas plats hör vi av oss. Det är som sagt viktigt att kontaktuppgifterna är aktuella.