Klagomålshantering


Rutiner för frågor, synpunkter och klagomål 

Skolan eftersträvar en god tillgänglighet där kontaktuppgifterna till personal och skolledning ska vara tillgänglig. 

* Skolledningens kontaktuppgifter finns på hemsidan. I samband med föräldramöten finns skolledningen med.

* Alla elever har en lärare som mentor. Dennes kontaktuppgifter finns på intranätet.

* På intranätet finns även alla ämneslärarnas kontaktuppgifter. 

Eventuella frågor/synpunkter/klagomål som direkt berör det egna barnets skolgång kan lättast skickas direkt till mentorn alternativt ämnesläraren ifall det handlar om något ämnesrelaterat. Vid större ärenden kontaktas skolledningen. 

Enligt skollagen ska huvudmannen, alltså nivån över rektor, ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du alltså vända dig till skolans huvudman vilket du enklast gör genom att fylla i formuläret på nedan länk (som leder till Noblaskolan, vilket är den grupp skolor Centrina tillhör inom AcadeMedia). När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen och du får en bekräftelse på att synpunkterna mottagits (såvida du inte valt att vara anonym). 

Lämna dina synpunkt här