Centrina byter namn till Noblaskolan 


 

Inför nästa läsår byter Centrinas skolor namn till Noblaskolan Kviberg respektive Noblaskolan Lindholmen. Namnbytet sker från och med höstterminen 2024. Det innebär att Centrinas skolor blir en del av de 14 Noblaskolor som finns från Boden i norr till Löddeköpinge i söder.

Noblaskolans vision, profil och syn på utbildning stämmer väl överens med Centrinas skolor. Ambitionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever genom hög kvalitet och struktur i utbildningen kommer fortsatt stå i fokus. Skolornas gemensamma mål är att ställa krav, stötta och utmana varje elev utifrån sina individuella förutsättningar.