Undervisningssätt


Under skoldagen har eleverna ämnesinriktade lärarledda lektionspass med målet att vara stimulerande och utmanande. En mindre del av undervisningen sker i arbetspass där eleverna arbetar med individuella arbetsuppgifter men då naturligtvis alltid med lärare som handledare. 

Arbetsformerna är varierande beroende på ämnesområde och vi strävar efter en god dialog mellan elev och lärare. Elevens kunskaper återkopplas bland annat i form av betyg och betygsunderlag med syftet att bättre synliggöra kunskapsutvecklingen till utvecklingssamtalen. 

Schemat är komprimerat vilket innebär att rasterna är något kortare än vanligt. Skoldagarna blir alltså intensivare men något kortare än vad man kanske är van vid. Oftast har de olika klasserna i årskursen samma start- och stopptider för dagen samt lunchraster ihop.