Vanliga frågor


Hur anmäler man sig?
Klicka på Anmälan i menyn och anmäl ditt barn genom att fylla i Webbanmälan. 

Vilka köregler har skolan?
Centrina tillämpar syskonförtur. Utöver detta är det anmälningsdatum som gäller. 

Kostar det något att gå på Centrina?
Bidragsberättigade grundskolor och gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter. Det kostar alltså ingenting att gå på Centrina eftersom elevens skolgång bekostas helt med den kommunala skolpengen.

Vilken typ av arbetssätt har skolan?
Vi strävar efter ett varierande arbetssätt som ser olika ut beroende på ämnets karaktär. Lektionerna kan t ex bestå av genomgångar, grupp-diskussioner, fördjupningar, arbetsuppgifter mm. Man kan redovisa sina kunskaper på många olika sätt. Vi har en salig blandning av prov, muntliga redovisningar, inlämningar osv eftersom vi tror på variation.

Var äter eleverna?
Vi äter i skolans matsal högst upp i ett av skolhusen. Vår matleverantör är ”Kikkis mat” som levererar mat till ett flertal fristående skolor i Göteborgsområdet. 

När börjar och slutar skoldagarna?
Vi börjar vanligtvis 08.20 och brukar vanligtvis sluta runt kl 15 varje dag. Vi försöker sluta lite tidigare på fredagar om det går schematekniskt. Vi har rätt intensiva dagar med få och relativt korta raster och kan på så sätt korta skoldagarna. 

Har eleverna läxor?
Ja, de har läxor. Omfattning och typ av läxor varierar naturligtvis. Information om läxorna läggs varje vecka ut på skolans intranät som elever och föräldrar kan komma åt via internet.