Fakta om skolanNy skola

Centrina Bräcke planerar att starta i augusti 2023. Innan vi kan ge definitivt besked om skolstart så inväntar vi slutgiltigt definitivt bygglovsbesked från Stadsbyggnadskontoret, men påbörjar redan nu möjligheten att ställa sig i kö. Vi tar in utifrån ködatum och förtur för syskon. (Syskonförturen är så klart inte tillämpligt vid skolstarten då ingen i dagsläget går på skolan.) Vi kommer löpande informera hur det går med ansökan om vårt tillfälliga bygglov så att den som anmält sig vet ifall en skolstart är möjlig 2023.


Elevantal

(Uppdaterad tidsplan pga planerad skolstart framflyttad till 2023.)
Centrina kommer fullt utbyggd ha 234 elever och fr o m 2025 vara en 7-9-skola. Under de första åren kommer vi befinna oss i en uppbyggnadsfas och ta in elever från åk 6, innan vi är en fullt utbyggd 7-9- skola.

- Första året (ht 2023) tar vi in 78 elever i åk 6 och 78 elever i åk 7.

- Andra året (ht 2024) tar vi in 78 nya i åk 6 och skolan är då en 6-8-skola.

- Tredje året (ht 2025) tar vi inte in några elever och skolan är då en full 7-9-skola.

- Fr o m ht 2026 och framåt tar vi årligen in 78 elever i åk 7.


Lokaler

Skolan har sina egna lokaler med vanliga klassrum, grupprum och ändamålsenliga specialsalar för bild, musik, slöjd och samt en matsal. Hemkunskapsundervisningen sker på vår systerskola på Lindholmen och för idrotten hyr vi lokaler i närområdet.