Historik Centrina


Centrina Lindholmen startades i augusti 2008 i det som tidigare var Lindholmsskolan och senare är mer känt som ”gamla Valand”. Man var från början en 7-9-skola men hösten 2010, utökades verksamheten till att även ha 6:or. Skolan har 312 elever.

I augusti 2012 startades ytterligare en skola i Kviberg. Lokalerna ligger i det gamla militärområdet LV6 och skolhusen var ursprungligen kaserner. Även denna skola är en 6-9-skola och har 312 elever.