Fakta om skolan


Elevantal
Centrina Kviberg har 312 elever. Skolan tar in sina elever i årskurs 6 då 78 elever börjar, därefter fyller vi bara på om någon slutar.

Organisation
Skolan har tolv klasser uppdelade i fyra arbetslag. Varje arbetslag består av tre klasser i en årskurs, d v s arbetslag 6, 7, 8 och 9. I varje klass går 26 elever.

Lokaler
Alla årskurser har sina egna lokaler för den teoretiska undervisningen där man även har tillgång till mindre grupprum. Årskursen har ett eget våningsplan med fyra klassrum, där en av salarna är anpassad för NO-undervisning. Utöver detta finns ändamålsenliga specialsalar för bild, musik, slöjd och hemkunskap samt en matsal. Idrotten har vi i Pjäshallen, ca 50 meter från skolan.

Centrina byter namn till Noblaskolan läs mer här...