Fakta om skolan


Elevantal
Centrina har 312 elever. Skolan tar in sina elever i årskurs 6 då 78 elever börjar, därefter fyller vi bara på om någon slutar.

Organisation
Skolan har tolv klasser uppdelade i fyra arbetslag. Varje arbetslag består av tre klasser i en årskurs, d v s arbetslag 6, 7, 8 och 9. I varje klass går 26 elever.

Lokaler
Alla årskurser har sina egna lokaler för den teoretiska undervisningen där man även har tillgång till mindre grupprum. Årskurs 6 har sina lokaler i den vita villan och det finns egna våningsplan för varje årskurs i åk 7-9 i den stora stenbyggnaden. Utöver detta finns ändamålsenliga specialsalar för bild, musik, slöjd, hemkunskap och NO samt en matsal. Idrotten har vi i Lundbystrandshallen. 


Centrina byter namn till Noblaskolan läs mer här...