Webbanmälan till Centrina Kviberg årskurs 6-9

Elev

markerade med asterisk (*) måste fyllas i

   Önskad skolstart (år) *
   Årskurs *

   Nuvarande skola
   Kommun *
    Bor utomlands (ingen kommun)

    Syskon som går/har gått på skolan

    Ensam vårdnad

Vårdnadshavare 1 (samt barnets folkbokföringsadress)

@
    Har ingen e-post
Vårdnadshavare 2

@
    Har ingen e-post


  I samband med att man anmäler sitt barn till skolans elevkö samtycker man till att de personuppgifter man registrerat sparas under tiden som barnet står i kö, Eleverna tas in i åk 6 och även löpande ifall vakanser uppstår. Man kvarstår som sökande till dess att barnet ej längre har en ålder som motsvara åk 9, som är Centrinas sista skolår. Vill man ej längre kvarstå i elevkön mailar man infokviberg@centrina.se och då raderas personuppgifterna. Här finns mer information om Centrinas hantering av personuppgifter och GDPR.*


OBS: När anmälan är gjord skickas automatiskt ett bekräftelsemail på att anmälan är registrerad till dig.
Detta är ditt kvitto på att din anmälan är mottagen. Om du inte fått ett sådant bekräftelsemail måste du kontakta infokviberg@centrina.se.
(Kolla gärna först så att inte bekräftelsemailet hamnat i din Skräppost.)