Klagomålshantering


Rutiner för frågor, synpunkter och klagomål 

Skolan eftersträvar en god tillgänglighet där kontaktuppgifterna till personal och skolledning ska vara tillgänglig. 

* Skolledningens kontaktuppgifter finns på hemsidan. I samband med föräldramöten finns skolledningen med.

* Alla elever har en lärare som mentor. Dennes kontaktuppgifter finns på intranätet.

* På intranätet finns även alla ämneslärarnas kontaktuppgifter. 

Eventuella frågor/synpunkter/klagomål som direkt berör det egna barnets skolgång kan lättast skickas direkt till mentorn alternativt ämnesläraren ifall det handlar om något ämnesrelaterat. Vid större ärenden kontaktas skolledningen. 

Vid enklare ärenden besvaras dessa direkt via telefon/epost. Vid större ärenden kallas vårdnadshavarna till möte på skolan där eventuella oklarheter kan redas ut. Skolan eftersträvar en god tillgänglighet där epost och telefonmeddelanden till skolledningen besvaras skyndsamt, vanligtvis inom 24 timmar under arbetsdagar. 

Eventuella klagomål utreds och dokumenteras varpå lämpliga åtgärder vidtas.