Om anmälan


Om du är intresserad av att börja på Centrina Lindholmen så kan du anmäla dig direkt genom att klicka på Webbanmälan i vänstermenyn och fylla i webbformuläret. 

Vi tar varje läsår in tre klasser i årskurs 6. Att ställa sitt barn i kö kostar ingenting och man förbinder sig inte till något, man kan när som helst tacka nej till sin plats. Eleverna tas in utifrån ködatum, syskonförtur tillämpas.

Syskonförturen gör att det inte går att i förväg säga hur tidigt man måste anmäla sig för att få plats, vi vet inte detta förrän vi i november varje år påbörjar intagningarna. Exempelvis många syskonförturer gör att färre platser finns för dem som står på kö utifrån sitt ködatum. Antalet syskon brukar variera från år till år. Vi kan därför av praktiska skäl tyvärr inte ge löpande information om vilken plats man står på i kön. 

Även om vi fyllt våra platser så finns det möjlighet att komma in löpande under läsåret om någon elev slutar. Du bör alltså så snart som möjligt göra din anmälan om du är intresserad av att gå på Centrina Lindholmen. Observera att det är separata köer till Centrina Lindholmen och vår andra skola Centrina Kviberg, man måste alltså göra två olika anmälningar om man vill stå i kö till båda skolorna. 

Det är viktigt att man efter att ha anmält sig hör av sig ifall kontaktuppgifterna förändras. Information skickas ofta ut via epost och när vakanta platser ska tillsättas sker kontakten via telefon, det är därför mycket viktigt att uppgifterna är aktuella.