Lärande


Vi tycker att det är viktigt att man under sina högstadieår får möjlighet till en god utbildning i en lugn studiemiljö. En förutsättning för detta är att man har kunniga och engagerade lärare som visar ett stort engagemang och samtidigt är skickliga förmedlare av sina goda kunskaper för att ge förutsättningar för lärande. 

För att nå goda resultat strävar vi på Centrina efter att ha höga förväntningar anpassade till varje elevs förmåga. Ett nära samarbete med hemmen i form av bland annat information, konkreta betygsunderlag och personliga kontakter vid behov är viktigt för att lyckas.