Skolledning/elevhälsa


Skolan har ett elevvårdsteam med skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog och stödlärare samt studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. Till varje arbetslag hör en grupp pedagoger som har ansvar för elevernas studier och trivsel. 

Malin Forsberg, rektor 
  Malin är en erfaren lärare med lärarlegitimation i matematik, naturorienterande ämnen, teknik, historia och religion och har arbetat som lärare under många år. Hon har även erfarenhet av att vara utvecklingsledare och och har genomgått Rektorsprogrammet.

Sara Lundqvist, bitr. rektor/specialpedagog 
  Sara är legitimerad lärare i Biologi och Kemi och har erfarenhet från både grundskola och gymnasium. Därutöver har hon utbildat sig till specialpedagog med en filosofie magisterexamen i specialpedagogik.

Christina Ottosson, skolsköterska
Christina är vår skolsköterska med specialissjuksköterskeexamen.


Elli Jobring, kurator
Elli är skolans kurator och har en socionomexamen samt erfarenhet av att arbeta med ungdomar.


Fredrika Andersson, stödlärare
Fredrika har lärarexamen i bl a Matematik och ger extra stöd till de elever som behöver detta.


Kerstin Nordenskjöld, skolläkare
Kerstin är barnläkare med lång erfarenhet, bl a som skolläkare.


Lars Nyström, studie- och yrkesvägledare
Lars har studie- och yrkesvägledarexamen och har stor kunskap om gymnasieskolor.


Tina Sjögren, skolpsykolog
Tina har psykologexamen och har lång erfarenhet som skolpsykolog.