Skolledning/elevhälsa


Skolan har ett elevvårdsteam med skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog och stödlärare samt studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. Till varje arbetslag hör en grupp pedagoger som har ansvar för elevernas studier och trivsel. 

Malin Forsberg, rektor 
  Malin är en erfaren lärare med lärarlegitimation i matematik, naturorienterande ämnen, teknik, historia och religion och har arbetat som lärare under många år. Hon har även erfarenhet av att vara utvecklingsledare och och har genomgått Rektorsprogrammet.

Caisa Eklund, biträdande rektor/specialpedagog 
  Caisa är en erfaren lärare med lärarexamen för specialpedagogisk verksamhet samt lärarlegitimation i matematik för grundskola och gymnasium.

Veronica Grynge, skolsköterska
Veronica är vår skolsköterska med specialistsjuksköterskeutbildning.


Ahmed Ali, kurator
Ahmed är skolans kurator och har en socionomexamen.


Linda Ovesson, stödlärare
Linda har lärarexamen i bl a matematik och ger extra stöd till de elever som behöver detta.


Andrea Strömberg, specialpedagog
Andrea är lärare i matematik, teknik och fysik. Därutöver har hon utbildat sig till specialpedagog.


Mariann Grufman, skolläkare
Mariann är vår skolläkare med lång erfarenhet av barn och unga.


Lars Nyström, studie- och yrkesvägledare
Lars har studie- och yrkesvägledarexamen och har stor kunskap om gymnasieskolor.


Tina Sjögren, skolpsykolog
Tina har psykologexamen och har lång erfarenhet som skolpsykolog.