Historik


Centrina Lindholmen startades i augusti 2008 av Petra Ahlebrand och Johan Fredriksson. Första läsåret hade skolan sju klasser i åk 7-9 och all undervisning var i stenhuset. Efter två år, hösten 2010, utökades verksamheten till att även ha 6:or och därför övertogs även den trävillan. I samband med detta iordningsställdes en ny hemkunskapssal och slöjdsalar. 

Trävillan är byggd som skola redan 1886 framför allt för varvsarbetarnas barn. Lindholmen växte vid sekelskiftet då det fanns 130 hus för de ca 4000 människorna som bodde där, dessutom ca 50 butiker och hantverkslokaler. Detta gjorde att stenbyggnaden uppfördes 1913 för att rymma ytterligare barn. 

År 1970 togs hela skolområdet över av Valands Konsthögskola. Den kände konstnären Peter Dahl var huvudlärare i måleri vid denna tid i skolans lokaler och Ernst Billgren, Helene Billgren och Lars Lerin är exempel på kända konststudenter. Innan Centrina flyttade in hade Västra Götalandsregionen Barn- och ungdomsrehab i det stora huset och öppen psykiatri i trävillan.

I augusti 2012 startades ytterligare en skola i Kviberg. Centrina består alltså nu av två skolor, Centrina Lindholmen och Centrina Kviberg. Båda skolorna har elever i årskurs 6-9.